Goda avtryck
på framtiden

Goda avtryck är ett initiativ som syftar till att sprida kunskap om hur vi kan kommunicera mer hållbart med tryckta medier. Här får du tips och vägledning för att minska din klimatpåverkan genom certifierade metoder och projekt – från miljömärkning och klimatneutrala trycksaker till en helt och hållet klimatpositiv användning av broschyrer, skyltar, böcker och mycket annat.

Goda avtryck drivs av DanagårdLitho – en av Sveriges största grafiska producenter. Vi har jobbat för en bättre miljö i över 25 år.

tradkramare
windmill_base
vindkraft1

Sex sätt att minska klimatpåverkan för tryckta medier

Att välja papper med omsorg och se till att använda hållbara transporter är två exempel på hur man kan minska klimatpåverkan när du beställer trycksaker.

Goda avtryck - så här jobbar vi!

Linn, 11 år, förklarar vad som gör en trycksak hållbar.

Vindkraftverk i solsken med gula rapsfält runtomkring

Var med och gör goda avtryck!

Få tips och vägledning för att minska din klimatpåverkan.