5 sätt att minska klimatpåverkan

Det enklaste du kan göra för att reducera klimatpåverkan från tryckta medier är att välja Svanen-märkt material, men det finns mer du kan göra. Här är våra bästa tips!

Om du väljer papper från skog som brukas på ett hållbart sätt kommer framtidens skogar att vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara som idag. FSC® är en märkning som ställer krav på ett ansvarsfullt skogsbruk. Naturskyddsföreningen anser att FCS är det för närvarande bästa alternativet som marknaden erbjuder. En korrekt märkt produkt ska bära FSC-loggan och ha ett licensnummer. Tillverkning av papper i Sverige leder till korta transportsträckor och sker med fossilfri energi till 95 procent tack vare skogsindustrins egenproducerade bioenergi. Det finns också många papperskvaliteter som är tillverkade av returfiber. Papper som återvinns en viktig råvara för pappersbruken och ett komplement till färsk vedfiber från skogen. Genom pappersåtervinning sparas både träd och energi. Mest används returfiber i tidningspapper och i centerskiktet i kartong, men det finns även finpapper som är tillverkat av 100 procent återvunnen fiberråvara.

Nordens officiella miljömärke Svanen ställer en rad miljökrav på tryckerier ur ett helhetsperspektiv. Svanenmärkningen innebär att man utöver valet av papper uppfyller kraven på bland annat energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering. Svanen ställer dock ännu inga krav på att elen som används i produktionen ska vara förnybar. Fråga därför alltid om elen är miljömärkt med Bra Miljöval eller om man använder ursprungsmärkt el från exempelvis egenproducerad sol- eller vindkraft.  

Ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att minska klimatavtrycket. Med en beställningsportal för trycksaker och marknadsmaterial kan du optimera tryckupplagor, lagerhållning och distribution – även om beställningar kommer från olika håll. Du får meddelande om när en ny upplaga kan behöva tryckas och du ser hur många som går åt över tid. Du kan välja att trycka fler exemplar av en trycksak eller låta den finnas tillgänglig digitalt för nedladdning och print-on-demand. Du kan också låta medarbetare själva skapa och ändra original i portalen. Nya original skapas med hjälp av dynamiska mallar som är byggda enligt er grafiska profil.

Med en beställningsportal får du bra förutsättningar för att minimera transporter och klimatpåverkan. Dokument är alltid tillgängliga online för nedladdning, kopiering och tryck. Trycksaker och annat material som beställs genom portalen kan sampackas i utrymmeseffektiva kartonger. Själva transporten bör såklart också samordnas med andra leveranser och ske i energieffektiva fordon som drivs med förnybara drivmedel. Fråga därför alltid om din sändning sker fossilfritt med exempelvis DHLs tillval Skicka grönt.

Även om man minskar sin klimatpåverkan är det sällan man lyckas få ned den till noll. Vill du göra en trycksak helt klimatneutral kan du göra det genom klimatkompensation. De vanligaste projekten för klimatkompensation är installation av förnyelsebar elproduktion, energibesparande investeringar, plantering och bevarande av skog. Det finns olika certifieringar som intygar kvalitet och effekt på de olika projekten. Till exempel Gold Standard som är en slags kvalitetsstämpel för de allra bästa projekten där även social hållbarhet inkluderas.

Inspirera andra med ert miljöarbete!

Miljömärkning är ett verktyg för att driva på utvecklingen och inspirera andra att bli mer klimatvänliga. Vi kan vägleda dig till miljömärken som har omfattande miljökrav och som fastställts oberoende och skärps succesivt.

19-0129-baksida-tre-loggor_kvadrat
matthew-smith-Rfflri94rs8-unsplash

Var med och gör Goda avtryck!

Få tips och vägledning för att minska din klimatpåverkan.