6 sätt att minska klimatpåverkan

Här är våra bästa tips på hållbar kommunikation med tryckta medier.

Papper är bland det mest cirkulära som finns. Det är förnybart och kan återvinnas upp till sju gånger innan det slits ut. Om du väljer FSC® eller PEFC™ certifierade papper bidrar du till ett hållbart skogsbruk.

Ska du trycka något i plast? Välj en plast utan skadliga ämnen. Naturskyddsföreningen anser att polyetentereftalat (PET; polyester), polypropen (PP) och polyamid (nylon; PA) är ofarliga så länge inte problematiska tillsatsämnen är tillsatta.

Tryckfärger som är helt vegetabiliska anses ge lägsta möjliga miljöbelastning och ökar en trycksaks återvinningsbarhet. Färger som härdar med UV-LED-ljus minskar förbrukning av färg, energi och lösningsmedelsutsläpp. De är dessutom extremt slittåliga vilket gör att man kan ta fram utomhusvepor och golvdekaler helt utan skyddslack eller annan kemisk efterbehandling. Vid trycksaksbindning är vattenlösligt lim, metallspiraler eller häftning med metallklamrar de bästa alternativen.

Nordens officiella miljömärke Svanen ställer en rad miljökrav på tryckerier ur ett helhetsperspektiv. Svanenmärkningen innebär att man utöver valet av papper uppfyller kraven på bland annat energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering. Svanen ställer dock ännu inga krav på att elen som används i produktionen ska vara förnybar. Fråga därför alltid om elen är miljömärkt med Bra Miljöval eller om man använder ursprungsmärkt el från exempelvis egenproducerad sol- eller vindkraft.

Låt trycksaker finnas tillgängliga digitalt för läsning, nedladdning och print-on-demand. Vill du få bättre kontroll på mycket marknadsmaterial? Skaffa en webbportal! Då får du koll på åtgång och slipper ha stora fysiska lager med material som riskerar att bli inaktuellt och oanvänt. Med en webbportal kan du också låta medarbetare själva ändra och uppdatera original. Nya original kan enkelt skapas med hjälp av dynamiska mallar i er grafiska profil.

Välj papper som tillverkats i Sverige så blir transportsträckorna korta. Samordna leveranser och få materialet paketerat utrymmeseffektivt och på rätt sätt så att det kommer fram utan skador. Transporten bör såklart också ske i energieffektiva fordon som drivs med förnybara drivmedel. Med en webbportal, som vi tipsar om ovan, blir det enkelt att minimera transporter och klimatpåverkan.

Sverige har ett av världens bästa system för återvinning av tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad. Vårt system har i många år levererat över 90% återvinningsgrad.

Genom pappersåtervinning sparas både träd och energi och så länge pappret är kvar i kretsloppet är kolet bundet och bidrar inte till växthuseffekten. Det bästa för att uppnå hög återvinningsbarhet på varje tryckt produkt är att använda tryckfärger som är enkla att tvätta av från pappersfibrerna, s.k. avsvärta. Klammerhäftning ökar en trycksaks återvinningsgrad eftersom metall kan separeras under återvinningsprocessen med hjälp av magneter.

För produkter i plast är det viktigt med information om rätt återvinningssätt eftersom de sällan är biologiskt nedbrytbara. Endast plaster av mjölksyra och stärkelse kan brytas ner i en vanlig kompost.

Vill du göra en trycksak helt klimatneutral kan du göra det genom klimatkompensation. Det finns dataprogram som beräknar utsläpp av koldioxid och summerar en trycksaks klimatpåverkan. Beräkningen är en europeisk standard i enlighet med ISO 14064-1, ISO 16759 och det internationella Green House Gas Protocol.

Inspirera andra med ert miljöarbete!

Miljömärkning är ett verktyg för att driva på utvecklingen och inspirera andra att bli mer klimatvänliga. Vi kan vägleda dig till miljömärken som har omfattande miljökrav och som fastställts oberoende och skärps succesivt.

19-0129-baksida-tre-loggor_kvadrat
matthew-smith-Rfflri94rs8-unsplash

Var med och gör Goda avtryck!

Få tips och vägledning för att minska din klimatpåverkan.