De goda avtryckens tid

Papper är ett klimatsmart val på många sätt. Råvaran är förnybar och varje fiber kan återvinnas upp till sju gånger innan det slits ut. Skulle en trycksak eller förpackning hamna i naturen så bryts den ned inom ett par månader. Ändå finns det saker i produktionen och hanteringen av papper som påverkar miljön och klimatet negativt. Det blir tydligt när man mäter det samlade koldioxidavtrycket som en trycksak kan ge upphov till. Vad man också upptäcker är hur lätt det ofta är att minska detta avtryck genom mer medvetna val.

Det handlar om allt från miljövänligare råmaterial och tryckproduktion till digitalisering och grönare transporter. Men också om olika sätt att kompensera för den klimatpåverkan som vi trots våra ansträngningar fortfarande bidrar till. Kompensationen får dock aldrig stå i vägen för arbetet med att minska koldioxidutsläpp.

Med Goda avtryck får du den vägledning du behöver för att beräkna, reducera och kompensera din klimatpåverkan med certifierade metoder och projekt - från miljömärkning och klimatneutrala trycksaker till att utveckla en helt och hållet klimatpositiv användning av tryckta medier.

Tillsammans gör vi de bästa avtrycken!

Sex sätt att minska klimatpåverkan för tryckta medier

Att välja papper med omsorg och se till att använda ofarlig plast är exempel på hur man kan minska klimatpåverkan från trycksaker, dekaler och skyltar.

gonz-ddl-a1Lm99Kkqtg-unsplash
annie-spratt-edC4tXHw_-w-unsplash

Börja idag!

Få tips, inspiration och vägledning för att göra goda avtryck.